Pacifiquem el trànsit al centre de la vila

divendres, 20 Setembre, 2019
El carrer Consolat de Mar, la plaça Jaume Roig i Pujol i el carrer Nou són vials estrets, amb voreres molt petites en alguns trams, i on vianants i vehicles comparteixen espai. Un fet especialment sensible en el cas de persones amb mobilitat reduïda o cotxets de nadó, sumat al fet que aquests carrers formen part del recorregut dels Camins Escolars de Sant Pol i bona part dels vianants que en fan ús són menors.
.
Aquesta situació comporta un risc de conflicte, per la qual cosa el Govern municipal, a proposta de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ha aprovat una millora de la senyalització d’aquests vials per equiparar-la a la del carrer Sant Pau, donant així una única interpretació a tot el recorregut. D'aquesta manera, l'inici de cada tram se senyalitzarà amb prioritat invertida i amb reducció de velocitat pels vehicles.
.
La nova senyalització suposa un avenç, doncs, en la pacificació d'aquests carrers i donarà la prioritat als vianants, mentre que els vehicles que hagin de circular-hi hauran de fer-ho a una velocitat màxima de 10km/h. A més, en períodes d’afluència s’instal·larà un radar pedagògic per conscienciar els conductors de la necessitat de reduir la velocitat en aquest tram i se senyalitzarà amb més claredat la mobilitat de vianants a l’accés de la plaça de l’Estació.
 
Paral·lelament, i juntament amb la Regidoria de Promoció Econòmica, la Regidoria de Seguretat Ciutadana està revisant el model de permissivitat dels vehicles professionals en aquesta zona del poble. L’objectiu de totes les actuacions és avançar cap a una mobilitat més segura de les persones i reduir la circulació injustificada de vehicles, però facilitant a la vegada la tasca dels transportistes i professionals.
Comparteix aquesta pàgina: