Publicació del barem provisional de preinscripció per al curs 2019-2020 de la llar d'infants

dimecres, 24 Abril, 2019
Aquest dimecres, 24 d'abril, la llar d'infants municipal Pi del Soldat ha publicat les sol·licituds amb la puntuació provisional per a poder escolaritzar els infants el proper curs 2019-2020. El termini per poder presentar reclamacions a la puntuació publicada es podrà realitzar entre els dies 25 i 29 d'aquest mes d'abril.

Consulteu la resta del calendari i el document amb les places ofertades. 

CALENDARI:

 • Publicació de l'oferta: 2 d'abril de 2019
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 4 al 12 d’abril de 2019 de 9h a 13h i de 15.30h a 16.30h
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:  24 d’abril de 2019
 • Termini per presentar reclamacions a la puntuació: del 25 al 29 d’abril de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 2 de maig
 • Publicació de la llista de sol·licituds dels infants admesos al centre amb dia i hora assignades per formalitzar la matriculació, i si escau de la llista d'espera: 6 de maig de 2019
 • Període per formalitzar la matriculació: del 7 al 30 de maig de 2019, amb cita prèvia 

DOCUMENTACIÓ:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet).Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’infant.
 • Carnet de Vacunes actualitzat.
 • Certificat d’empadronament de convivència

 CRITERIS DE PRIORITAT:

- Germans de l'infant escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció). Barem: 40 punts
- Proximitat del domicili habitual de l’infant al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

- Renda anual de la unitat familiar en cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec. Barem: 10 punts
- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’infant, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts
- L’infant forma part d'una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:
Llar d’Infants Municipal El Pi del Soldat
(C/ Sot de la Coma, 1 – 93 760 10 72 – elpidelsoldat@santpol.cat)

Comparteix aquesta pàgina: