Avís sobre la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota municipal

dilluns, 1 Abril, 2019

AVÍS
 
S’informa que resta a disposició del públic la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota municipal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l’any 2019 . Aquesta matrícula restarà a disposició del públic des de l’1 al 15 d’abril, ambdós inclosos. L’accés a aquesta informació té caràcter reservat i finalista i limitat segons el que regula l’article 95 de la Llei General Tributària.
 

Comparteix aquesta pàgina: