Les obres de sanejament de la zona del Farell s’iniciaran a principis d’abril

dilluns, 25 Març, 2019
L’execució es farà per trams i començarà pel carrer Mariano Cirer Sala i la zona d’equipaments, on actualment hi ha la fosa de la urbanització.

El projecte executiu per a la connexió de les aigües residuals del sector Farell Park a la xarxa municipal començarà a prendre forma a partir del proper mes d’abril. Les obres tindran una durada aproximada de 8 mesos i permetran connectar les aigües residuals de la urbanització Farell Park fins a la xarxa de Sant Pol 2000, on finalment s’aboquen les aigües del col·lector a l’estació de bombeig d’aigües residuals, la qual està gestionada pel Consell Comarcal del Marsme.

Els treballs també volen donar solució a la problemàtica detectada a la plataforma del carrer Mariano Cirer Sala, on s’han produït grans fissures en el paviment que poden comprometre la seva estabilitat. Aquesta actuació implicarà la reconstrucció parcial dels talussos actuals que passen per aquest carrer, afectats en gran part per les fissures produïdes al paviment, però també per una compactació deficient en la seva execució.

Organització de les obres

Durant les obres, i d’acord amb el programa d’execució, es preveu realitzar un pas alternatiu que comunicarà la urbanització El Farell amb la urbanització Jardins de Sant Pol (aquest pas ja es va habilitar quan es van fer les obres de l’ATLL). En el decurs de les obres, es possible que es produeixin talls esporàdics a la zona a conseqüència del trànsit de camions, transports de materials i runes.

L’Ajuntament de Sant Pol avisarà a la ciutadania amb la màxima antel·lació possible per evitar molèsties al veïnat que circula per aquestes vies.

Consulteu el projecte complet en aquest enllaç:
Web projectes d'obres
 

Comparteix aquesta pàgina: