La Llar d’Infants Municipal obre les seves portes per mostrar el seu projecte educatiu

dimecres, 20 Març, 2019
Les famílies interessades podran conèixer amb profunditat el dia a dia del centre educatiu amb diversos monogràfics que complementaran la Jornada de Portes Obertes.

El proper dimecres, 3 d’abril, la Llar d'Infants Municipal oferirà una jornada de portes obertes a les 17:30 hores. Durant la tarda, tothom qui tingui interès podrà conèixer el seu equip educatiu, visitar els espais del centre, conèixer els fonaments teòrics amb els quals es treballa, així com la  visió de l’escola. La jornada s’obrirà amb música en directe del músic i membre de l’equip educatiu com assessor, Joan Manuel Chouciño.

Donat l’interès que moltes famílies han mostrat per conèixer certs aspectes pedagògics del projecte educatiu de la Llar d’Infants de Sant Pol, enguany es torna a oferir la possibilitat de poder assistir a tres monogràfics on s’explicaran amb més profunditat els següents temes:

Dilluns 8 abril: L’organització en petit grup i grup d’estança amb la figura de la parella educativa. Sentit i organització. El valor del joc lliure a l’interior i l’exterior i l’activitat autoinduïda
Dimarts 9 d’abril: Projecte de menjador: relació individualitzada i en petit grup amb l’educador/a. Organització temps de dinar i descans. Com acompanyem el procés gradual autònom de l'infant amb respecte durant l'àpat.
Dimecres 10 d’abril: Projecte Llar Oberta: vivint el procés de familiarització. De l’acollida a la quotidianitat. 

Els monogràfics s’oferiran de 9:30h a 10:30h i finalitzaran amb una visita per observar la llar en funcionament dins la quotidianitat.
La jornada de portes obertes és farà un dia abans que s’obri el període de preinscripció, que enguany anirà del 4 al 12 d’abril i es podrà formalitzar de 9:00 a 13:00 i de 15:30 a 16:30 hores. Us facilitem el calendari 2019 per realitzar les preinscripcions a la llar d’infants Pi del Soldat, la documentació que caldrà aportar i els criteris de prioritat establerts:

CALENDARI:

 • Publicació de l'oferta: 2 d'abril de 2019
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 4 al 12 d’abril de 2019 de 9h a 13h i de 15.30h a 16.30h
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:  24 d’abril de 2019
 • Termini per presentar reclamacions a la puntuació: del 25 al 29 d’abril de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 2 de maig
 • Publicació de la llista de sol·licituds dels infants admesos al centre amb dia i hora assignades per formalitzar la matriculació, i si escau de la llista d'espera: 6 de maig de 2019
 • Període per formalitzar la matriculació: del 7 al 30 de maig de 2019, amb cita prèvia 

DOCUMENTACIÓ:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet).Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’infant.
 • Carnet de Vacunes actualitzat.
 • Certificat d’empadronament de convivència

 CRITERIS DE PRIORITAT:

- Germans de l'infant escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció). Barem: 40 punts
- Proximitat del domicili habitual de l’infant al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts

- Renda anual de la unitat familiar en cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec. Barem: 10 punts
- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’infant, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts
- L’infant forma part d'una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts

Per a més informació, podeu adreçar-vos a:
Llar d’Infants Municipal El Pi del Soldat
(C/ Sot de la Coma, 1 – 93 760 10 72 – elpidelsoldat@santpol.cat)

 

GALERIA D'IMATGES

Comparteix aquesta pàgina: