Aprovada provisionalment la bonificació del 50% instal·lant energia solar

dilluns, 5 Novembre, 2018
La iniciativa pretén incentivar l’ús de les energies renovables a Sant Pol de Mar.

El passat 29 d’octubre l’Ajuntament de Sant Pol va celebrar una sessió plenària extraordinària on, entre d’altres punts, es va aprovar en primera instància una sèrie de modificacions en les ordenances fiscals per a l’exercici 2019. Entre les més destacades, trobem la bonificació del 50 per cent que s’aplicarà a la quota íntegra de l’impost dels béns immobles (IBI) de tots aquells habitatges que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum.

La iniciativa presentada i aprovada inicialment la setmana passada pretén reduir la dependència energètica i fomentar l’empoderament dels consumidors i consumidores santpolenques. Una democratització de l’energia que suposarà un gran estalvi a tots els nivells. De cares a l’any vinent, tothom qui es vulgui beneficiar d’aquesta bonificació caldrà que acrediti que les seves instal·lacions per a la producció de calor inclouen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l’Administració competent. La bonificació prevista tindrà caràcter pregat, és a dir, que s’haurà de sol·licitar amb anticipació i es concedirà per un període de dos anys.

Amb aquesta mesura aprovada provisionalment amb els vots favorables de PDeCAT i Junts per Sant Pol, el govern municipal té la intenció de potenciar la generació d’energia solar en terrats i cobertes particulars a partir de l’any vinent. Així doncs, totes les persones que compleixin els requisits abans descrits podran millorar els seus nivells d’autoproducció i autoconsum, fet que també comportarà un estalvi en el pagament de l’IBI de l'exercici 2019 després de la seva tramitació.

Comparteix aquesta pàgina: