L’Ajuntament revalida el Servei d’Intermediació Educativa que ofereix Càritas Sant Pol

dimecres, 17 Octubre, 2018
La renovació d’aquest conveni de col·laboració continuarà donant suport educatiu i social a infants i joves que presenten dificultats en el seu procés escolar.

Aquest mes d’octubre l’Ajuntament de Sant Pol ha decidit tornar a renovar el conveni de col·laboració que manté amb Càritas Parroquial de Sant Pol de Mar per recolzar als infants i al jovent amb un entorn social i/o familiar desfavorit. Donant continuïtat a un dels objectius programàtics del consistori santpolenc, com és procurar la integració social de tota la ciutadania, ambdues institucions han tornat a reforçar lligams de cooperació per ajudar i promocionar socialment a aquelles famílies del municipi que es trobin en risc o situació de pobresa o exclusió social.

El Servei d’intervenció Educativa, SIE, és un recurs complementari a l’escola i als serveis socials que treballa amb els infants els continguts, les actituds i les habilitats necessàries per a facilitar el seu procés d’aprenentatge i socialització. El SIE atén alumnat derivat pels centres educatius de Sant Pol, bàsicament infants de primària i joves de secundària. La selecció dels participants en el servei la realitzen conjuntament entre els serveis socials municipals i Càritas Parroquial de Sant Pol, qui prioritzaran alumnes amb mancances educatives importants, amb pocs recursos econòmics, pocs estímuls o que estiguin en seguiment amb els serveis socials.

El SIE no és un servei obert a totes les problemàtiques, per tant, no es planteja com  un recurs obert a tots els infants i joves que tinguin qualsevol tipus de mancança, com ara temes conductuals greus o altres problemes psicològics. El cost total del projecte pel SIE de secundària és de 10.515€. D’aquest import, l’Ajuntament de Sant Pol aportarà el 60% de la quantia total, 6.309€, i Càritas 4.206€, el que representa l’altre 40%. Pel que respecte al cost total del projecte pel SIE de primària, aquest suposarà 1.466€, import que satisfarà íntegrament el consistori.

Comparteix aquesta pàgina: