El consistori estudia altres alternatives al glifosat que siguin més respectuoses

dijous, 23 Agost, 2018
Enguany només s’ha efectuat una actuació puntual amb aquest producte i ha estat controlada per especialistes.

Recentment, l’Ajuntament de Sant Pol ha subscrit un conveni amb un enginyer tècnic agrícola per assessorar al consistori sobre la gestió integrada de plagues i el seu tractament. Donant compliment a les exigències de l’article 11 del Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, s’ha establert un marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Des de la Regidoria de Medi Ambient estan analitzant, en companyia d’aquest expert, els resultats aconseguits derivats de l’aplicació de vinagres, escumes biodegradables, aigua calenta, àcids orgànics, radiació infraroja o escatada manual. Aquesta darrera alternativa ja s’ha constat que resulta insuficient per donar resposta a les necessitats actuals. Alguns d’aquest mètodes no s’han provat en aplicacions continuades, així com tampoc durant llarg períodes de temps, motiu pel qual encara no es coneixen els seus efectes reals sobre la flora, fauna o equipaments municipals.

Amb l’objectiu d’eradicar les males herbes originades per les darreres pluges, el consistori va decidir fer una única actuació controlada amb glifosat a les voreres de les urbanitzacions de Sant Pol, donat que els Serveis Municipals no disposen de suficient personal per portar a terme una extracció manual de la vegetació existent. El tractament es va comunicar convenientment als carrers on s’havia de fer l’aplicació i es va portar a terme per personal qualificat amb la titulació indicada per manipular aquest tipus de productes.

Progressivament, aquesta classe d’actuacions s’aniran eliminant. Amb aquesta intenció, durant el darrer any, l’Ajuntament de Sant Pol va iniciar la lluita biològica per lluitar de manera efectiva contra el pugó als til·lers de la Riera i als baladres del carrer Sant Jaume.
 

Comparteix aquesta pàgina: