La remodelació del dipòsit situat al Pi del Soldat finalitzarà a principis de juliol

dilluns, 25 Juny, 2018
Aquestes obres ineludibles han causat talls puntuals en el subministrament d’aigua els darrers dies.
 
El passat mes de maig l’Ajuntament de Sant Pol de Mar va informar, a través dels seus canals habituals, dels talls puntuals que es podrien produir en el subministrament d’aigua al casc antic i a la zona de Can Balmanya, a causa de la remodelació del dipòsit del Pi del Soldat. Previsiblement, aquestes obres finalitzaran a principis del proper mes.
 
Per qüestions de salubritat, resultava urgent realitzar aquests treballs el més aviat possible per evitar futurs problemes a la xarxa d’abastament d’aigua del municipi i  garantir així un estat de conservació òptim del dipòsit. Les obres de millora d’aquest element subministrador es van iniciar el passat mes de maig, per aquest motiu, l’empresa constructora que s’encarrega d’aquesta tasca va avançar al consistori que durant el transcurs de les obres es podrien produir talls puntuals en el servei d’aigua potable. Tot i que l’empresa intenta comunicar les incidències amb previ avís, no sempre li resulta possible fer-ho perquè eventualment poden sorgir circumstàncies imprevistes durant els treballs que impedeixen la seva notificació.  Un altre fet que dificulta el subministrament d’aigua en aquestes condicions és el creixement de la demanda d’aquest servei durant el cap de setmana, moment on augmenta significativament la població del nostre municipi. 

Renovació de la xarxa

Actualment, la xarxa d'abastament d'aigua està integrada per 6 dipòsits de càrrega i regulació, així com també d’un dipòsit d’impulsió, dues acceleradores i una planta potabilitzadora de stripping.  Fa un temps, l’empresa que gestiona aquest recurs, Sorea, va comprovar l’estat dels dipòsits i va observar un deteriorament en l’estat de conservació del dipòsit del Pi del Soldat. Amb una antiguitat estimada de gairebé 40 anys, aquest dipòsit té una capacitat de 400 m3 i compleix amb les funcions de regulació de cabals, càrrega, assegura el servei i garanteix la qualitat de l'aigua. Unes funcions que es podrien veure afectades si no s’haguessin pres mesures recentment.

Malgrat l’esforç que s’està fent per enllestir els treballs descrits el més aviat possible, previsiblement, les obres finalitzaran a principis del mes de juliol. Per aquest motiu, es prega fer un ús responsable del subministrament d’aigua, així com també evitar omplir piscines i racionalitzar el rec durant els propers dos caps de setmana.

Comparteix aquesta pàgina: