Comencen els treballs de millora de la xarxa d’aigua potable a Sant Pol

dimecres, 16 Maig, 2018
Les obres podrien causar talls puntuals en el subministrament d’aigua al casc antic i a la zona de Can Balmanya.

Actualment, la xarxa d’abastament d´aigua de Sant Pol està integrada per 6 dipòsits de càrrega i regulació, així com també d’un dipòsit d’impulsió, dues acceleradores i una planta potabilitzadora de stripping.  Fa un temps, l’empresa que gestiona aquest recurs, Sorea, va comprovar l’estat dels dipòsits i va observar un deteriorament en l’estat de conservació del dipòsit del Pi del Soldat. Amb una antiguitat estimada de gairebé 40 anys, aquest dipòsit té una capacitat de 400 m3 i compleix amb les funcions de regulació de cabals, càrrega, assegura el servei i garanteix la qualitat de l'aigua. Unes funcions que es podrien veure afectades si no s’haguessin pres mesures recentment.

Amb la motivació principal de garantir un estat de conservació òptim, aquesta setmana han començat els treballs de millora d’aquest element subministrador. Per aquest motiu, l’empresa constructora que s’encarregarà d’aquesta tasca ha avançat a l’Ajuntament que durant el transcurs de les obres podrien produir-se talls puntuals en el servei d’aigua potable. Les zones que es podrien veure afectades, en el cas que s’arribessin a produir aquestes interrupcions, serien una part del nucli urbà i Can Balmanya. Tanmateix, l’empresa intentarà comunicar amb previ avís dels talls que es puguin produir, sempre i quan li sigui possible preveure-ho amb suficient antelació.  

Previsiblement, les obres s’allargaran fins a finals del mes de juny.

Comparteix aquesta pàgina: