La zona taronja s’implanta durant tot l’any al voltant de la plaça de l’hotel

dimarts, 17 Abril, 2018
L’objectiu principal de l’establiment d’aquest tipus de permís d’aparcament és facilitar l’estacionament del veïnat resident entre les 8 del vespre i les 8 del matí.

Després de la prova pilot que es va fer el passat estiu, el darrer ple de l’Ajuntament de Sant Pol va aprovar establir l’estacionament preferent als residents de la zona que inclou els carrers Verge de la Mercè, Herois Fragata Numància (fins Verge de la Mercè), Plaça Anselm Clavé, Passatge de les Escales, La Sènia, Doctor Riera Vaquer, Maria Pi i Verge de Montserrat (fins Gegants), així com també la carretera Nacional II números 13, 15 i 17.

En relació als distintius, el consistori ja ha enviat els adhesius de la zona taronja als propietaris dels vehicles que paguen l’impost de circulació a Sant Pol i tenen residència a la zona taronja. El distintiu de control obligatori també s’ha fet arribar als residents empadronats i als propietaris o llogaters d’immobles de la mateixa àrea que prèviament ho hagin sol·licitat. La resta de persones que estiguin interessades en rebre aquest adhesiu, però que no reuneixin cap de les condicions anteriors, es valorarà prèvia petició i justificació. Per sol·licitar-ho, us heu d’adreçar a l’OAC de la Policia Local (C/Abat Deàs, 36) i facilitar una fotocòpia del permís de circulació, així com també acreditar que el vostre lloc de residència sigui un dels carrers que comprenen la zona taronja.

Recentment, la Regidoria de Governació va encarregar una enquesta veïnal a una empresa externa per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de la zona taronja el passat estiu. L’estudi  va constatar la conformitat majoritària dels residents, motiu pel qual l’empresa va recomanar el manteniment de la zona taronja durant tot l’any. Amb aquesta decisió, l’Ajuntament vol racionalitzar l’aparcament preferent als residents entre les 8 del vespre i les 8 del matí, 12 hores on caldrà disposar d’aquest distintiu si es vol aparcar a la zona. En canvi, de les 8 del matí fins a les 8 del vespre l’aparcament no estarà restringit.

Durant el darrer ple, on es va aprovar la implantació de la zona taronja, el Regidor de Mobilitat, Ferran Xumetra, va explicar que, un cop s'aprovi el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i es pugui habilitar l'aparcament a la Sènia, es podrà prescindir d'aquesta zona taronja.
 

Comparteix aquesta pàgina: