Nou estudi per renovar la xarxa de clavegueram a l’interior del Torrent Arrosser

dimecres, 20 Desembre, 2017
L’estudi està centrat en una galeria existent que és un dels elements clau en l’evacuació de les aigües torrencials del municipi de Sant Pol de Mar: el torrent Arrosser.
 
Aquesta galeria travessa pel subsòl diversos carrers fins arribar al mar, passant sota l’andana del ferrocarril. Per l’interior de la galeria, transcorre un col·lector d’aigua residual que, degut a l’antiguitat de la infraestructura i al desgast dels elements, necessitarà una rehabilitació. La geometria de la galeria, així com els limitats punts d’accés al seu interior, fan molt difícil l’arranjament del col·lector amb mitjans mecànics.
 

Per tot això, el pla director de clavegueram de Sant Pol proposava anul·lar el col·lector existent, substituint-lo per un de nou exterior a la galeria.

 
La realització de l’estudi, elaborat per l’empresa CIAE Ingenieros, S.L., ha permès recollir la informació topogràfica suficient per comprovar la viabilitat tècnica de la solució presentada al pla director, així com també estudiar el traçat del nou col·lector i de les escomeses dels edificis per sobre del Torrent Arrosser. Tanmateix, s’ha valorat econòmicament la proposta i s’ha dividit en fases d’actuació per facilitar la redacció del projecte constructiu i la final implantació del col·lector.
 
El cost de l’estudi és de 8.266’54€ i ha estat aportat per la Diputació de Barcelona. Pel que fa al cost total de les actuacions previstes a l’estudi, aquest  ascendeix a 308.979’97€.
 
 
Comparteix aquesta pàgina: