Delimitació en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que l’envolta

dimarts, 17 Octubre, 2017
El present document s’elabora amb l’objectiu que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar pugui sol·licitar els ajuts corresponents per a l’execució dels treballs d’obertura i manteniment de les franges de protecció d’incendis de les urbanitzacions de Belllaguarda, Bellavista, Roques Blanques i el Farell Park, i el Nucli Urbà del terme municipal de Sant Pol de Mar (totes afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals), d’acord amb el que estableix l’Ordre AAM/56/2014, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i en nuclis urbans vulnerables, i es convoquen els corresponents a l’any 2014-2015.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que modifica la Llei 5/2003

Comparteix aquesta pàgina: