Actualització de la cartografia topogràfica urbana de Sant Pol de Mar

dilluns, 26 Juny, 2017

La Diputació de Barcelona ha actualitzat la cartografia topogràfica urbana escala 1:1000 de Sant Pol de Mar. Es tracta d’un treball que ha de facilitar la diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques del consistori en l’àmbit urbanístic.

Aquesta cartografia topogràfica és una eina essencial per al desenvolupament de les competències municipals bàsiques, i s’utilitza com a base de les cartografies temàtiques com ara el planejament urbanístic, la cartografia de cadastre, les xarxes de serveis i els equipaments.

A Sant Pol de Mar s’han cartografiat un total de 522 hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística del municipi.

El treball està realitzat a partir de les fotografies aèries que es cartografien amb tècniques fotogramètriques i treball de camp, i està estructurada en sis fitxers que inclouen l’altimetria, planimetria, toponímia, model digital d’elevacions, vialer i model digital del terreny, d’acord amb la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya. 

Aquesta cartografia topogràfica urbana 3D escala 1:1000 v 2.2 es lliura en els formats Microstation, Autocad i PDF amb nivells i sistema de referència ETRS89.

Comparteix aquesta pàgina: