Comencen les obres al pont sobre la riera. Consulteu les afectacions a la mobilitat

dimecres, 21 Setembre, 2016

A finals d’aquest mes de setembre es donarà inici a les obres d’ampliació i millora del pont sobre la riera, situat a la zona del camp de futbol (carretera B-603). Aquestes obres milloraran en gran mesura l’amplada de pas de la vorera per a vianants, adaptant-se així a les lleis de mobilitat i accessibilitat universal actuals.  
Les obres tindran una durada aproximada d’entre 4 i 6 mesos, segons el projecte, i l’àmbit d’actuació patirà uns certs canvis en la mobilitat del trànsit rodat. En aquest sentit podeu consultar el plànol adjunt on s’especifiquen totes les direccions permeses, ja siguin de vehicles provinents de l’autopista C-32, com vehicles provinents de la Nacional II, a més de la zona dels Garrofers.
Així, mentre durin les obres, el pont sobre la riera serà d’una sola direcció (de la N-II a les quatre carreteres) i també d’ús per als vianants. Els vehicles que arribin des de la carretera de Sant Cebrià en direcció a la N-II seran desviats pel parc del Litoral, excepte els de gran tonatge, que hauran d’agafar l’autopista.
Una altra modificació serà l’aparcament de l’Hort de la Sole, que restarà ocupat per tota la maquinària necessària per dur a terme el global de l’obra. En aquest sentit, per a no col·lapsar l’aparcament del camp de futbol quan aquest sigui ple, us emplacem a utilitzar l’aparcament de l’entorn del pavelló, per facilitar la mobilitat. Demanem disculpes i comprensió per les incomoditats que es puguin generar els primers dies.
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona executa aquesta obra, que té un cost de 438.000 euros. L’objectiu és la millora de les dues voreres i un cert increment de la calçada per assolir, a les voreres, 1.5m d’ample cadascuna d’elles i en la calçada els 7m , és a dir dos carrils de 3.5m. També es preveu la millora de l’accés del vial municipal que dóna accés al poliesportiu, amb l’eixamplament en aquest punt, millorant el radi de gir del mateix.

CALENDARI PREVIST:

- 26/09/2016 i 27/09/2016:
* Col•locar rètols informatius desviaments de trànsit
* Col•locar senyals prohibit aparcar zona implantació d'obra

- Setmana del 03 al 07/10/2016
* Implantació d'obra
* Col•locació senyals d'obra
* Cates localització serveis

- 10/10/2016
* Tall de circulació al pont sentit de Sant Pol a N-II.
    La durada prevista del tall és de 10 setmanes.

Per tant, la setmana del 3 d'octubre, data en què implanten obra ja no es podrà aparcar a l'Hort de la Sole.

Comparteix aquesta pàgina: