BAN - Tinença animals domèstics

dilluns, 22 Agost, 2016

L’Ajuntament de Sant Pol ha decidit endegar una campanya per conscienciar sobre la tinença responsable d’animals de companyia fent especial remarca en la necessitat de la identificació electrònica de gossos i gats mitjançant la implantació d’un microxip homologat.
Segons dades de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, gairebé el 50% dels gossos de Catalunya no porten el xip d’identificació. En el cas dels gats, el percentatge arriba al 90%.
Cal, per tant, insistir en la importància de que els animals domèstics portin el xip d’identificació i estiguin censats a l’Ajuntament. La identificació és una forma de lluitar contra la impunitat de l’abandonament dels animals, així com un instrument per garantir als propietaris responsables de gats i gossos que,  si el perden,  el podran recuperar ràpidament.
La identificació dels gossos i els gats, a més,  constitueix un requisit previ i obligatori per fer qualsevol transacció de l’animal.
Per aquestes raons es recorda a tots el vilatans de Sant Pol de Mar l’obligatorietat d’identificar els gats i gossos de la seva propietat mitjançant la implantació d’un microxip homologat, així com la de censar-los a l’Ajuntament.
Així mate ix s’informa que  no dur identificats els gats i gossos amb el microxip  és constitutiu d’una infracció lleu  prevista a l’article 44.2 f) del D.lg 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Sant Pol de Mar, 19 d’agost de 2016.
 
 
 
L’Alcaldessa
Montserrat Garrido Romera

Comparteix aquesta pàgina: