Sant Pol s'adhereix a la Declaració Universal dels Arxius

dijous, 30 Juny, 2016

El Ple del passat 27 de juny va aprovar l’acord d’adhesió de l'Ajuntament de Sant Pol a la Declaració Universal sobre els Arxius, la DUA, que reconeix el paper clau d’aquestes institucions, tant pel que fa a la transparència administrativa i la rendició de comptes democràtica, com a la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica. També propugna la necessitat de promoure els valors de la bona gestió dels documents amb l'objectiu d'assolir una societat més transparent i democràtica.

La Declaració va ser elaborada i aprovada l’any 2010 pel Consell Internacional d’Arxius (ICA). La UNESCO en la seva 36a Conferència General celebrada a París el 10 de novembre de 2011 va adoptar una resolució en què felicitava l’ICA per la seva tasca en l’elaboració de la DUA, feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els principis que aquesta formula i a aplicar estratègies i programes en el futur en llur respectiu àmbit nacional.

El Parlament de Catalunya adoptà la DUA el 17 de juliol de 2013, essent la primera cambra legislativa del món a fer-ho. Des d'aleshores, més de 100 entitats i institucions catalanes també s'hi han adherit, com ara ha fet l’Ajuntament de Sant Pol, comprometent-se, així, amb la necessitat d'impulsar polítiques en la gestió de documents que permetin un exercici més transparent de l'accés a la informació.

Comparteix aquesta pàgina: