Ajuts per a famílies amb infants

dilluns, 1 Febrer, 2016

Des dels Serveis Socials de l'Ajuntament, es recorda que està oberta la convocatòria d’ajuts que atorga el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya a les famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment en el període comprès entre el 23 de setembre de 2015 i el 30 de juny de 2016, sempre que la unitat familiar no superi uns ingressos límit.
L'objecte d'aquestes prestacions és donar suport econòmic a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants, per raó de l’atenció que aquestes hi dediquen i per tal de prevenir situacions de vulnerabilitat.
La quantia de l’ajut és de 650 euros per naixement, adopció, tutela o acolliment. Per a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental vigent en el moment de presentar la sol·licitud, l’import és de 750 euros. Les sol·licituds s’han de presentar dins dels 30 dies naturals següents a la data del naixement, adopció, tutela o acolliment.
Per a més informació sobre el nivell d’ingressos, documentació necessària i requisits que s’han de complir per tal de tramitar-ho, consulteu aquest enllaç.

Comparteix aquesta pàgina: