TRAMITACIÓ DEL DNI-e A SANT POL DE MAR 19 D’OCTUBRE DE 2015

dimecres, 16 Setembre, 2015

El proper 19 D’OCTUBRE un equip de la Policia Nacional tramitarà de nou el carnet d’identitat electrònic a les persones que tinguin el carnet caducat, canvi de domicili, a qui l’hagi de fer per primera vegada o bé qui desitgi tenir el DNI-e encara que no el tingui caducat. En tots els casos s’haurà de demanar hora amb anterioritat.
Podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 93 760 05 19, o bé passar per l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Policia Local en horari d’atenció al públic, matins de 9:00 a 13:00 i tardes de 15.00 a 18:00 hores.

Documents que cal presentar per l’expedició:

> DNI EXPEDIT PER PRIMER COP:
- Partida de naixement expedida per DNI (validesa menys de 6 mesos)
- DNI del pare, mare o tutor legal
- Volant d'empadronament (validesa menys de 3 mesos)
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Atenció: els menors hauran d'anar acompanyats d'un dels pares
- Taxes: 10,60 € s’agraeix import exacte per evitar problemes amb el canvi
ATENCIÓ: Als 14 anys d'edat ja és obligatori fer-se el DNI, però pot fer-se abans.

> TRAMITACIÓ PER CADUCITAT:
- El DNI caducat
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Taxes: 10,60 € s’agraeix import exacte per evitar problemes amb el canvi

> TRAMITACIÓ PER PÈRDUA, SOSTRACCIÓ O DETERIORAMENT:
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Taxes: 10,60 € s’agraeix import exacte per evitar problemes amb el canvi

> TRAMITACIÓ PER CANVI DE DOMICILI:
- Volant d'empadronament (validesa de 3 mesos)
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- DNI anterior
- Taxes: gratuït si el DNI no ha caducat

> RENOVACIÓ CARNET ANTIC PEL DNI-e:
- El DNI antic
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Taxes: 10,60 € s’agraeix import exacte per evitar problemes amb el canvi

IMPORTANT: El tràmit es realitza en dos dies: el 19 d’octubre es farà la recollida de dades i el 21 d’octubre la seva entrega. Durant els dos dies és necessari que vingui la persona interessada, sense poder delegar la recollida del carnet a ningú més, incloent-hi els menors. Les persones que vinguin a fer la tramitació del DNI a Sant Pol de Mar, obligatòriament haurà de recollir-lo també en aquestes oficines; no serà possible fer la recollida en altres dependències de la Policia Nacional.

Comparteix aquesta pàgina: