AJUTS DE LLOGUER 2015

dimarts, 2 Juny, 2015

de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat
 
Criteris d’accés a les prestacions:
 
a) Tenir la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent).
b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que no superin els límits establerts, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
c) Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
d) No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 600 euros.
e) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud (No haver generat deute en aquest concepte).
g) Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 
Termini presentació de sol·licituds:
 
Fins el 17 de juny a les dependències de Serveis Socials Municipals.
 
Per a més informació:
Cal adreçar-se als Serveis Socials Municipals amb cita prèvia.
Pl. Antoni Sauleda, s/n.
Telf. 93 760 09 09 de 9 a 14 hores.

Comparteix aquesta pàgina: