TRAMITACIÓ DEL DNI-e A SANT POL DE MAR 27/4/2010

dijous, 11 Febrer, 2010

El proper 27 d’abril un equip de la Policia Nacional tramitarà el nou carnet d’identitat electrònic les persones que tinguin el carnet caducat, per canvi de domicili, a qui l’hagi de fer per primera vegada o bé qui desitgi tenir el DNI-e  encara que no el tingui caducat. En tots els casos s’haurà de demanar hora amb anterioritat.

Podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 93 760 04 51, extensió 1121, o bé passar per les dependències de la Policia Local en horari d’atenció al públic de les 9.00 fins les 14.00 hores.

Documents que cal presentar per l’expedició:

> DNI EXPEDIT PER PRIMER COP:
- Partida de naixement expedida per DNI (validesa menys de 6 mesos)
- DNI del pare, mare o tutor legal
- Certificat d’empadronament (validesa menys de 3 mesos)
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Atenció: els menors hauran d’anar acompanyats d’un dels pares
- Taxes: 10,10 € agrairem import exacte per evitar problemes amb el canvi
ATENCIÓ: Als 14 anys d’edat ja és obligatori fer-se el DNI, però pot fer-se abans.

> TRAMITACIÓ PER CADUCITAT:
- El DNI caducat
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Taxes: 10,10 € agrairem import exacte per evitar problemes amb el canvi

> TRAMITACIÓ PER PÈRDUA, SOSTRACCIÓ O DETERIORAMENT:
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Taxes: 10,10 € agrairem import exacte per evitar problemes amb el canvi

> TRAMITACIÓ PER CANVI DE DOMICILI:
- Certificat d’empadronament (validesa de 3 mesos)
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- DNI anterior
- Taxes: gratuït

> RENOVACIÓ CARNET ANTIC PEL DNI-e:
- El DNI antic
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Taxes: 10,10 € agrairem import exacte per evitar problemes amb el canvi

IMPORTANT: El tràmit es realitza dos dies: el 27 d’abril recollida de dades i el 29 d’abril expedició i  entrega. Durant  els  dos dies  és  necessari que vingui  la persona interessada, sense  poder delegar la recollida del carnet a ningú.

Comparteix aquesta pàgina: