TRAMITACIÓ DEL DNI-e A SANT POL DE MAR 17 d’OCTUBRE 2014

dimecres, 17 Setembre, 2014

El proper 17 d’OCTUBRE un equip de la Policia Nacional tramitarà de nou el carnet d’identitat electrònic a les persones que tinguin el carnet caducat, canvi de domicili, a qui l’hagi de fer per primera vegada o bé qui desitgi tenir el DNI-e  encara que no el tingui caducat. En tots els casos s’haurà de demanar hora amb anterioritat.

Podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 93 760 05 19, o bé passar per les dependències de la Policia Local en horari d’atenció al públic de les 9.00 fins les 14.00 hores.

Documents que cal presentar per l’expedició:

> DNI EXPEDIT PER PRIMER COP:
- Partida de naixement expedida per DNI (validesa menys de 6 mesos)
- DNI del pare, mare o tutor legal
- Certificat d’empadronament (validesa menys de 3 mesos)
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Atenció: els menors hauran d’anar acompanyats d’un dels pares
- Taxes: 10,50 € s’agraeix import exacte per evitar problemes amb el canvi
ATENCIÓ: Als 14 anys d’edat ja és obligatori fer-se el DNI, però pot fer-se abans.

> TRAMITACIÓ PER CADUCITAT:
- El DNI caducat
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Taxes: 10,50 € s’agraeix import exacte per evitar problemes amb el canvi

> TRAMITACIÓ PER PÈRDUA, SOSTRACCIÓ O DETERIORAMENT:
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Taxes: 10,50 € s’agraeix import exacte per evitar problemes amb el canvi

> TRAMITACIÓ PER CANVI DE DOMICILI:
- Certificat d’empadronament (validesa de 3 mesos)
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- DNI anterior
- Taxes: gratuït si el DNI no ha caducat

> RENOVACIÓ CARNET ANTIC PEL DNI-e:
- El DNI antic
- 1 fotografia recent (en color i fons blanc)
- Taxes: 10,50 € s’agraeix import exacte per evitar problemes amb el canvi

IMPORTANT: El tràmit es realitza dos dies: el 17 d’OCTUBRE de recollida de dades i el 21 d’OCTUBRE d’expedició i entrega. Durant els dos dies és necessari que vingui la persona interessada, sense poder delegar la recollida del carnet a ningú més.

Comparteix aquesta pàgina: