Sant Pol de Mar rep el Pla director d’equipaments

dimecres, 5 Febrer, 2014

El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Marc Castells, va lliurar ahir a l’alcaldessa de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, el Pla director d’equipaments del municipi, redactat per la Diputació de Barcelona. El document és una eina de planificació que recull les necessitats i les disponibilitats del municipi en aquesta matèria i esdevé un full de ruta respecte a les actuacions a realitzar.

Foto: Diputació de Barcelona

El Pla fa una diagnosi de la xarxa actual d’equipaments i de les previsions de futur i proposa un pla d’actuacions a curt, mitjà i llarg termini per a la seva millora i optimització, com també la planificació dels de nova creació amb l’objectiu que aquests responguin adequadament a les necessitats del municipi.

D’acord amb el Pla, Sant Pol de Mar disposa actualment de 45 equipaments, el 53% dels quals són de propietat pública. El fet que el municipi tingui un teixit urbà molt consolidat i disposi de poc sòl lliure públic fa que la diagnosi conclogui que la població presenta unes condicions desiguals pel que fa a equipaments entre el centre històric i l’àmbit exterior, tant pel que fa al nombre com a la tipologia.

L’informe també assenyala que la situació actual dels equipaments no presenta cap dèficit greu, tot i que sí que es detecten mancances significatives vinculades a serveis bàsics, com ara adequar els equipaments a les necessitats actual, fer previsió de reserves de sòl per al desenvolupament futur del municipi, optimitzar els edificis i serveis existents i contribuir al reequilibri urbà de la ciutat.

El Pla s’ha portat a terme en quatre fases. En una primera, s’ha redactat l’inventari detallat dels equipaments existents i del sòl disponible. En una segona fase, s’ha realitzat la diagnosi dels equipaments segons les obligacions i serveis a prestar, els estàndards, la planificació supramunicipal i les voluntats estratègiques del municipi. En tercer lloc s’han plantejat les diferents propostes i finalment, en funció de la capacitat d’inversió estimada per als propers anys i la urgència de les actuacions, s’ha redactat el corresponent pla d’inversió. En totes les fases ha estat clau la implicació municipal, tant a nivell tècnic com polític.

Comparteix aquesta pàgina: