PROPERES AFECTACIONS A LA MOBILITAT VIÀRIA

dilluns, 8 Juny, 2009


Dimarts, 9 de juny

Es produirà la restricció d’estacionament en el carrer La Sénia i l’avinguda Els Garrofers, el dia 9 de juny entre les 08:00 hores i fins a fi de les actuacions de l’instal.lació de l’aglomerat dels carrers  (20:00 hores aprox.).

Els propers dies es realitzaran les mateixes tasques de la instal·lació de l’aglomerat dels carrers , en el carrer Amadeu Vives i l’avinguda del Maresme.

Posteriorment es realitzaran tasques de l’aplicació de les marques vials en el carrer La Sénia, l’avinguda Els Garrofers, carrer Amadeu Vives i l’avinguda del Maresme.

S’anirà informant de les dates a realitzar les actuacions esmentades, en no poder facilitar-nos la progressió exacta de les actuacions, consecutives a les iniciades el proper dimarts, 9 de juny.


Dissabte, 13 de juny

Es produirà la restricció d’estacionament a la zona de càrrega i descàrrega de la pl. Jaume Roig (Quatre Cantons), el dia 13 de juny entre les 15:00 hores i fins a fi de les actuacions en
del Centre cultural i d’esbarjo  (02:00 hores aprox.).

Es realitzaran talls del carrer Consolat de Mar a l’alçada del carrer de la plaça,  a l’entrada i a la sortida de l’espectacle, dins del
34è Festival Jazz Galet Club de Sant Pol de Mar

, a celebrar en
del Centre cultural i d’esbarjo (22:00 i 00:00 hores aprox.), valorant reobrir el trànsit segons l’acumulació de públic.


Diumenge, 14 de juny


Diada de Corpus

Es produirà la restricció d’estacionament al carrer Consolat de Mar i a la zona de càrrega i descàrrega de la pl. Jaume Roig (Quatre Cantons), el dia 14 de juny entre les 10:00 hores i fins a fi de la celebració del Corpus  (20:00 hores aprox.).

Es produirà la restricció d’estacionament al carrer Abab Deas, des de les 13:00 hores, per a l’instal·lació d’un altar (carrer Abad Deàs números 17-19) per a la celebració de la diada de Corpus. Finalització d’aquest acte a les 20:00 hores aproximadament.

És realitzarà el tall del carrer Consolat del Mar, a partir de les
10:00 hores

, per tal de portar a terme l’instal·lació de l’estora de flors per a celebrar la diada de Corpus, en el carrer Consolat del Mar i plaça Jaume Roig (4 cantons), amb l’inici del dibuix i posada de.


És realitzarà el tall del carrer Abad Deas, desviant el trànsit pel carrer Ignasi Mas Morell -tram ascendent-, a partir de les
18:00 hores

, degut a la celebració de la missa a l’església de Sant Jaume, amb motiu de la diada de Corpus.. Es controlarà l’afluència de públic i valorarà possibles talls de carrer a la circulació rodada i/o desviaments alternatius.

Talls de carrer amb motiu de la processó de la diada de Corpus, amb inici a les
18:30 hores

.


Recorregut

: Sortida de la processó serà pel carrer Abad Deàs (església de Sant Jaume), continuació pel carrer Ignasi Mas Morell, carrer Consolat del Mar, Carrer Nou, plaça Jaume Roig (4 cantons),  carrer Abat Deàs, per a finalitzar a l’església de Sant Jaume.

Els talls de carrer afectaran entre les 18:30 a les 20:00 hores els carrers Riera, Consolat de Mar, Abad Deas i desviaments del transit al carrer Manzanillo pel carrer Santa Victoria i pel carrer Abad Deàs dirigint-lo direcció carrer Ignasi Mas Morell (ascendent.

Es mantindrà el tall del centre de la vila fins a les 22:00 hores, en previsió d’aglomeracions de públic.


4a Festa del carrer Riera Vaquer

Es produirà la restricció d’estacionament al carrer Doctor Riera Vaquer, el dia 14 de juny entre les 09:00 hores i fins a fi de la finalització de les activitats lúdiques  (22:00 hores aprox.).

Els talls de carrer Doctor Riera Vaquer per la celebració de la 4a Festa del carrer, que es produirà des de l’inici del muntatge del dinar (09:00 hores aprox.) i fins a la finalització de les activitats (21:00 hores aprox.), valorant reobrir el trànsit segons l’acumulació de públic.

Un cop l’organització finalitzi el desmuntatge del carrer ens informaran de la normalització de la vialitat del carrer viària i retirar el material, si s’escau.


Comparteix aquesta pàgina: