PROCÉS D’HABILITACIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ACTIVITAT D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC

dissabte, 10 Novembre, 2012

La Generalitat de Catalunya ha iniciat una campanya per regularitzar, categoritzar i promocionar els apartaments turístics i els habitatges d’ús turístic.

Els habitatges d’ús turístic són aquells que es lloguen amb finalitats turístiques però que formen part d’un edifici amb habitatges particulars.
Amb la nova Llei de Turisme, els propietaris d’establiments i habitatges han d’informar l’ajuntament per tal d’habilitar l’activitat d’habitatge d’ús turístic. Els ajuntaments donen d’alta l’activitat i comuniquen les dades de l’habitatge a la Direcció General de Turisme per a la corresponent inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha iniciat una campanya de control de l’oferta d’habitatges d’ús turístic, a través de la seva comercialització en canals online per identificar l’activitat il.legal.

Tràmits per regularitzar la situació administrativa dels habitatges d’ús turístic

La comunicació d’inici de l’activitat ha de contenir les dades següents:

• Dades de l’habitatge i la seva capacitat màxima
• Dades del propietari o propietària
• Número de telèfon per atendre comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic
• Identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge
• Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat.
• En el supòsit que hagi estat encomanada la gestió de l’habitatge, el document de comunicació prèvia contindrà a més de l’anterior, les dades de la persona gestora i que disposa de títol suficient del propietari per la gestió de l’habitatge.  

Adjunt trobareu els dos documents que cal emplenar i registrar a l’Ajuntament per habilitar un habitatge com a ús turístic.

Comparteix aquesta pàgina: