COM PREPARAR LA SEVA CASA I LA SEVA PARCEL.LA PER REDUIR EL RISC D’ INCENDI

dimarts, 16 Juny, 2009

Redueix el combustible de la parcel·la


1. Elimini del terra de la seva parcel·la la pinassa, branques, fullaraca, pinyes i altres materials combustibles. Arrenqui les plantes i els arbustos morts, i segui les herbes ben arran de terra.

2. Faci una vorera d’ un metre d’ amplada sense vegetació entorn de la casa. El millor és que la vorera estigui pavimentada.

3. No tingui tanques vegetals contínues a menys de 10 metres de la casa.

Recordi que entre els arbustos aïllats hi ha d’ haver una distancia mínima de 5 metres i que entre els arbustos i la casa la distancia mínima ha de ser de 3 metres.

4. Aclareixi els arbres. Tali els necessaris per aconseguir que les capçades dels restants no estiguin a menys de 5 metres l’ una de l’ altra, ni a menys de 5 metres de la casa.

5. Podi tots els arbres de l’ interior de la parcel·la fins als 3 metres d’ altura. Tali tots els arbres i arbustos que estiguin sota els arbres de la parcel·la.

6. Vigili que cap branca no toqui les línies elèctriques. Si preveu que alguna podria tocar la línia, avisi  la companyia elèctrica. Podem avisar també al tècnic municipal de protecció civil. Quan un arbre singular tingui part de la brancada damunt de la casa, consulti un enginyer forestal sobre les mesures especials que pot prendre per evitar de tallar-lo totalment.

7. Arrenqui a la seva parcel·la els arbustos que calgui per aconseguir, entre els que queden, una distancia mínima de 5 metres.

8. Emmagatzemi tots els materials combustibles, com ara llenya, butà, gasolina, mobles, pintures, dissolvents, ... ; com a mínim a 10 metres de la casa. Si té un dipòsit de propà a la parcel·la, assessori’s amb el seu distribuïdor per adoptar les mesures de seguretat més apropiades.

9. Els fogons o barbacoes han de situar-se en una zona en què la capçada d’ arbre més propera quedi a 5 metres de la instal·lació.
Prepari casa seva per resistir un incendi forestal

1. La teulada és un element molt vulnerable. Ha d´estar construïda amb materials resistents al foc. Si la teva teulada conté elements de fusta, fibrociment o plàstic, protegeixil’s per peces de formigó, teules ceràmiques, ...

Al estiu, mantingui la teulada neta de pinassa, branquillons, fullaraca, etc.

2. Totes les finestres han de tenir porticons resistents a el calor. Si els porticons són de fusta, pinti’s anualment amb un preparat que n’eviti la inflamació ( pintura ignífuga ).

I a la porta, si és de fusta, cal aplicar-hi el mateix tractament.

3. La boca de la xemeneia ha d’ estar per sobre del punt més alt de la teulada i protegida amb una tela metàl·lica d’ 1.25 cm de malla.

4. Els canalons, baixants, etc. han de ser de materials resistents al foc. Cal evitar, doncs, els plàstics.
 
5. Tots els respiralls de la façana ( de la teulada, de seguretat per al gas, etc. ) han d’ estar protegits per una reixeta tumescent ( que es tanca amb el calor ) per evitar l’ entrada de guspires i d’ aire calent.

Comparteix aquesta pàgina: