Campanya per a la implantació de la fracció orgànica

dimecres, 2 Setembre, 2009

Benvolguts veïns i veïnes,

En data de 21 de setembre de 2009, el municipi de Sant Pol de Mar iniciarà la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus generats a la vila. Les fraccions que es contempla recollir són la fracció orgànica, el paper i cartró, el vidre, els envasos i la fracció resta. Aquesta recollida diferenciarà entre residus domèstics, o produïts a les llars, i residus comercials, o residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç.

La recollida dels residus domèstics diferirà segons si la recollida es produeix en el nucli urbà o en les urbanitzacions properes. En el nucli urbà, la recollida de la fracció orgànica i de la fracció resta es realitzarà mitjançant un sistema de recollida porta a porta, mentre que les altres fraccions se separaran en contenidors de vorera. En les urbanitzacions, la totalitat de les fraccions es recolliran en contenidors de vorera degudament instal•lats.

Per altra banda, la recollida dels residus comercials es produirà mitjançant un sistema integral porta a porta, on es recolliran les diferents fraccions, les quals hauran estat separades en contenidors propis dels comerços, excepte el paper i el cartró, el qual se recollirà directament porta a porta sense contenidor.

Per tal d’informar del nou sistema de recollida, es realitzaran diverses reunions, destinades a diversos col•lectius, on s’informarà del funcionament del sistema de recollida selectiva:

- Comerciants: dia 7 de setembre a les 19h. a Ca l’Arturo
- Veïns del nucli urbà: dia 8 de setembre a les 19h. a Ca l’Arturo
- Veïns de les urbanitzacions: dia 9 de setembre a les 19h. a Ca l’Arturo

D’altra banda, a partir del 9 de setembre de 2009, i per tal de facilitar al màxim la informació i resoldre qualsevol dubte o suggeriment, s’instal•larà un punt d’informació amb la presència d’educadors ambientals. En aquest punt es distribuiran els cubells de recollida de la fracció orgànica i es resoldran els dubtes que tingueu. Properament s’informarà de la ubicació d’aquest punt d’informació, l’horari del qual serà entre les 17.00 i 20.00 hores, de dilluns a divendres, i de 10.00 a 13.00 el dissabte. Amb els cubells, es distribuiran tríptics informatius on es detallarà tota la informació referent al sistema de recollida, horaris, etc.

Durant tot el procés d’implantació del nou sistema, els educadors ambientals atendran els vostres dubtes o suggeriments al punt d’informació. Però també podeu fer-los arribar al telèfon 937 600 451, o bé a l’adreça electrònica santpol@reciclatges.net.

Esperem la vostra col•laboració, ajudant a la millora contínua del servei i a la bona gestió de la recollida selectiva dels residus, fent de la nostra vila un exemple de sostenibilitat i qualitat mediambiental.

Sant Pol, a 27 d’agost de 2009

Manuel Mombiela Simón

Alcalde

Comparteix aquesta pàgina: