Avís onada de calor

dimarts, 18 Agost, 2009

El Departament de Salut activa la fase 2 d’alerta del Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS), després d’haver estat informat pel Servei Meteorològic de Catalunya d’un avís de situació meteorològica de risc per un episodi d’onada de calor que es mantindrà durant dimarts i segurament dimecres 19 d’agost.

Entre avui i dimecres es preveu un augment de la temperatura a tot el territori de Catalunya, i sobretot a l‘interior del país.
 
Per tant, i d’acord amb el Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut, s’activa la fase 2 d’alerta que inclou:
 
•Avís als mitjans de comunicació i dispositius assistencials de l’existència de l’alerta.
•Activació dels plans d’actuació específics a cada centre sanitari, centres d’internament i residències geriàtriques, previstos en cas d’onada de calor.
•Intervenció dels serveis socials en la detecció de les persones més fràgils per tal de donar-los l’atenció més adient.
•Redistribució, en els centres d’internament, dels pacients més fràgils cap a àrees climatitzades.
•Reforçament de les accions planificades en l’àmbit de l’atenció primària de salut, tant a domicili com ambulatòries, per a les persones més fràgils segons el cens.
•Serveis telefònics: Sanitat Respon (902 111 444) facilitarà informació i consells a la població que ho sol·liciti i es coordinarà amb els serveis assistencials, en cas de detecció de persones vulnerables amb problemàtiques específiques: mèdiques (malalties cròniques, tractaments, etc.) i socials (gent gran que viu sola, condicions de precarietat, etc.).
 
Grups de risc en cas d’onada de calor
 
- Gent gran, especialment el grup per sobre de 75 anys.
 
- Persones amb determinades circumstàncies socials (viuen soles, pobresa, etc.).
 
- Persones amb discapacitats físiques o psíquiques que limiten l’autocura i la mobilitat.
 
- Persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, renals, diabetis, hipertensió arterial, etc.
 
- Persones que reben medicaments que actuen sobre el sistema nerviós central.
 
- Persones amb una hidratació insuficient o que realitzen un excés d’activitat física.
 
- Treballadors exposats a ambients calorosos.
 
 Es consideren pacients fràgils aquelles persones grans amb discapacitats físiques o psíquiques que limiten la seva autocura, que viuen soles i sense ningú que les cuidi, i que presenten algun antecedent de risc (malalties cròniques, medicació que actuï sobre el sistema nerviós central, pobresa, etc.).

Per a més informació: http://www.gencat.cat/estiu/cat/calor.htm
 

Comparteix aquesta pàgina: