Processos participatius

POUM

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pol de Mar

AGENDA 21

Una Agenda 21 és un procés de participació ciutadana que pretén establir accions que resolguin les principals problemàtiques ambientals i garanteixin el desenvolupament sostenible del municipi.

Comparteix aquesta pàgina: