Retribucions càrrecs electes

Retribucions aprovades pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 29 de juny de 2015 i modificacions aprovades als plens de data 28 d'abril i 26 de juliol de 2016.

Comparteix aquesta pàgina: