Retribucions càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes per al mandat 2019-2023, aprovades pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 4 de juliol de 2019, estan detallades per a cadascun dels regidors i regidores que conformen l'Ajuntament de Sant Pol de Mar. 

Per a consultar-les, només cal accedir a la fitxa individual de cada càrrec electe, les quals trobareu en aquest enllaç.

FITXERS

Comparteix aquesta pàgina: