Portal de transparència

Per un govern més transparent, l'Ajuntament de Sant Pol vol facilitar a la ciutadania l’accés a la informació de l’acció pública, per tal que pugui tenir coneixement dels recursos, la seva gestió i dels resultats de les polítiques municipals.
Estem treballant per ampliar aquest portal amb noves dades.

 • Retribucions càrrecs electes
  Consulteu tota la informació referent a les retribucions dels càrrecs electes.
   
 • Pressupostos
  Coneix com inverteix l'Ajuntament el seu pressupost, detallat per ingressos i despeses.
   
 • Informes de morositat
  La Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, fixa l’obligació de publicar el termini mig de pagament a proveïdors, així com les mesures de prevenció i correcció en el cas que aquest termini superi en 30 dies el termini de pagament previst a la norma.
   
 • Processos participatius
  Instruments que l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes perquè puguin opinar i aportar el seu coneixement i les seves propostes al govern del municipi.
Comparteix aquesta pàgina: