Albert Zanca Brossa (ERC-AM)

alcaldia@santpol.cat

Instagram: azancab
Twitter: @azancab
Facebook: Albert Zanca
 
 

Data de naixement: 3 de febrer de 1977

Trajectoria professional
 Administratiu i màster en Comunity manager i Social media. Estudiant de Gestió i administració pública.
 18 anys d'experiència en el sector bancari relacionat amb projectes d'organització, eficiència i digitalització de processos.
 
Trajectòria política
Militant d'ERC des de 2002. President de la secció local d'ERC de Sant Pol de Mar des de 2015.
Regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Pol en la legislatura 2015-2019.
Conseller comarcal d'ERC a la legislatura 2015-2019.
Actualment ocupa l'alcaldia i la regidoria de Comunicació de Sant Pol de Mar.

Declaració d'activitat i béns

Retribució anual*:
45.000 euros bruts en règim de dedicació exclusiva.
*(Incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, així com pel desenvolupament d’altres activitats, en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui correspondre.)
 

Agenda de l'Alcalde

dijous, 12 Setembre, 2019 Junta de Govern Local
dijous, 12 Setembre, 2019 Reunió Consell Comarcal
dijous, 12 Setembre, 2019 Reunió representant sindicat
dijous, 12 Setembre, 2019 dinar de treball amb el Conseller de treball, afers socials i famílies de la Generalitat
dijous, 12 Setembre, 2019 Junta de Govern Local
dijous, 12 Setembre, 2019 Comissió de Govern
divendres, 6 Setembre, 2019 Reunió amb veïns
dijous, 5 Setembre, 2019 Trobada municipis afectats per vulnerabilitat energètica
dijous, 5 Setembre, 2019 Junta de govern local
dijous, 5 Setembre, 2019 Comissió de govern

Pàgines

Comparteix aquesta pàgina: