Albert Zanca Brossa (ERC-AM)

alcaldia@santpol.cat

Instagram: azancab
Twitter: @azancab
Facebook: Albert Zanca
 
 

Data de naixement: 3 de febrer de 1977

Trajectoria professional
 Administratiu i màster en Comunity manager i Social media. Estudiant de Gestió i administració pública.
 18 anys d'experiència en el sector bancari relacionat amb projectes d'organització, eficiència i digitalització de processos.
 
Trajectòria política
Militant d'ERC des de 2002. President de la secció local d'ERC de Sant Pol de Mar des de 2015.
Regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Pol en la legislatura 2015-2019.
Conseller comarcal d'ERC a la legislatura 2015-2019.
Actualment ocupa l'alcaldia i la regidoria de Comunicació de Sant Pol de Mar.

Declaració d'activitat i béns

Retribució anual*:
45.000 euros bruts en règim de dedicació exclusiva.
*(Incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, així com pel desenvolupament d’altres activitats, en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui correspondre.)
 

Agenda de l'Alcalde

dimarts, 13 Abril, 2021 10.00 h Reunió amb veïns de Sant Pol
dimarts, 13 Abril, 2021 13.30 h Reunió amb comerciants Sant Pol
dimarts, 13 Abril, 2021 18.00 h Junta de patrimoni
dilluns, 12 Abril, 2021 8.30 h Reunió amb treballador municipal
dilluns, 12 Abril, 2021 12.00 h Reunió amb treballadora municipal
dilluns, 12 Abril, 2021 13.00 h Reunió comissió platges
dijous, 1 Abril, 2021 18.00 h Junta de Govern Local
dimecres, 31 Març, 2021 10.00 h Reunió amb Departament de Governació
dimecres, 31 Març, 2021 17.30 h Reunió amb Departament Benestar Social
dimecres, 31 Març, 2021 19.00 h Reunió amb entitat de la vila

Pàgines

Comparteix aquesta pàgina: