Albert Zanca Brossa (ERC-AM)

alcaldia@santpol.cat

Instagram: azancab
Twitter: @azancab
Facebook: Albert Zanca
 
 

Data de naixement: 3 de febrer de 1977

Trajectoria professional
 Administratiu i màster en Comunity manager i Social media. Estudiant de Gestió i administració pública.
 18 anys d'experiència en el sector bancari relacionat amb projectes d'organització, eficiència i digitalització de processos.
 
Trajectòria política
Militant d'ERC des de 2002. President de la secció local d'ERC de Sant Pol de Mar des de 2015.
Regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Pol en la legislatura 2015-2019.
Conseller comarcal d'ERC a la legislatura 2015-2019.
Actualment ocupa l'alcaldia i la regidoria de Comunicació de Sant Pol de Mar.

Declaració d'activitat i béns

Retribució anual*:
45.000 euros bruts en règim de dedicació exclusiva.
*(Incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, així com pel desenvolupament d’altres activitats, en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui correspondre.)
 

Agenda de l'Alcalde

dijous, 14 Novembre, 2019 Comissió de Govern
dimecres, 13 Novembre, 2019 Acte delimitació termes municipals Canet i Sant Pol
dimarts, 12 Novembre, 2019 Trobada amb Fundació Maresme
dissabte, 9 Novembre, 2019 Dinar amb Casal d'Avis
dijous, 7 Novembre, 2019 Junta de Govern Local
dijous, 7 Novembre, 2019 Comissió de Govern
dimecres, 6 Novembre, 2019 Reunió amb veïns de Sant Pol
dilluns, 4 Novembre, 2019 Trobada amb entitat local
dilluns, 4 Novembre, 2019 Reunió amb veïns de Sant Pol
dijous, 31 Octubre, 2019 Reunió amb Serveis Territorials Educació

Pàgines

Comparteix aquesta pàgina: