Albert Zanca Brossa (ERC-AM)

alcaldia@santpol.cat

Instagram: azancab
Twitter: @azancab
Facebook: Albert Zanca
 
 

Data de naixement: 3 de febrer de 1977

Trajectoria professional
 Administratiu i màster en Comunity manager i Social media. Estudiant de Gestió i administració pública.
 18 anys d'experiència en el sector bancari relacionat amb projectes d'organització, eficiència i digitalització de processos.
 
Trajectòria política
Militant d'ERC des de 2002. President de la secció local d'ERC de Sant Pol de Mar des de 2015.
Regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Pol en la legislatura 2015-2019.
Conseller comarcal d'ERC a la legislatura 2015-2019.
Actualment ocupa l'alcaldia i la regidoria de Comunicació de Sant Pol de Mar.

Declaració d'activitat i béns

Retribució anual*:
45.000 euros bruts en règim de dedicació exclusiva.
*(Incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses d’elles dependents, així com pel desenvolupament d’altres activitats, en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui correspondre.)
 

Agenda de l'Alcalde

divendres, 22 Gener, 2021 9.00 h Visita a empreses del polígon industrial
divendres, 22 Gener, 2021 12.45 h Reunió de seguiment Institut escola
dijous, 21 Gener, 2021 17.30 h Comissió de Govern
dimecres, 20 Gener, 2021 9.00 h Reunió amb Regidor Governació i Participació
dimecres, 20 Gener, 2021 10.00 h Reunió amb empresa consultora
dimecres, 20 Gener, 2021 17.30 h Reunió amb Regidora Serveis Socials i Salut
dimecres, 20 Gener, 2021 19.00 h Ple municipal
dimarts, 19 Gener, 2021 9.00 h Reunió amb Regidora Urbanisme i Medi Ambient
dimarts, 19 Gener, 2021 17.30 h Reunió amb Regidor Serveis Municipals i Hisenda
dilluns, 18 Gener, 2021 9.00 h Reunió amb Regidora Cultura i Promoció Econòmica

Pàgines

Comparteix aquesta pàgina: