Actualitat

El ple del passat dia 7 de juliol de 2014 va APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Pol de Mar així com la SUSPENSIÓ preceptiva de llicències.
 
Aquest pla ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini de quaranta-cinc dies, del 21 de juliol al 14 d'octubre (ambdós inclosos), durant els quals els interessats han pogut presentar les al·legacions oportunes.

En data 27 d'abril de 2015 s'ha aprovat la Pròrroga de la suspensió preceptiva de llicències en motiu de l'aprovació INICIAL del POUM. Els documents es poden consultar aquí:

Podeu consultar tota la documentació des d’aquest web.

Històric

Programa de Participació Ciutadana del POUM
Aprovat per unanimitat al Ple municipal del dia 28 de novembre de 2012

Avanç del POUM
Aprovat per 12 vots a favor i 1 en contra (PP) al Ple municipal del dia 15 d'abril de 2013

Comparteix aquesta pàgina: