La Regidoria de Seguretat aprova el Pla Director d'Actuació de la Policia Local

divendres, 22 Gener, 2021

L'Equip de Govern ha ratificat el document elaborat per la Regidoria de Seguretat que posa els fonaments de l'actuació del servei de la Policia Local de Sant Pol de Mar. Aquest Pla Director bàsic pretén ajustar-se al desenvolupament de les polítiques de policia comunitària, la seva filosofia i implementació. Les qüestions que es tracten són anotacions bàsiques de temes que posteriorment caldrà desenvolupar.

Sant Pol de Mar amb un nombre d'habitants proper que supera els 5200 habitants ha de tenir un Ajuntament que ofereixi cada cop més uns serveis de qualitat als seus vilatans i el servei de la Policia Local no en pot restar al marge. Aconseguir aquest increment de qualitat passa per canvis en el funcionament, des de l'estructuració de tasques, com de filosofia de treball, d'actitud, d'imatge i –sobretot- de la forma en que aquest servei es relaciona amb els vilatans a qui serveix, i el document aprovat indica els canvis a desplegar.  El document aprovat contempla eines de treball com les entrevistes al teixit associatiu del poble, la mediació, la priorització de tasques, les funcions dels agents (assistencial, administració, trànsit, medi ambient, seguretat ciutadana, etc.), el perfil de la plantilla, indicadors de gestió, etc.

El nostre propòsit és encaminar el servei de seguretat cap a l'establiment d’una policia comunitària, i per això calen uns procediments de treball basats en el sistema de treball de policia de proximitat. El nostre propòsit és encaminar la Policia Local de Sant Pol cap a l'excel·lència en la prestació d’un servei de qualitat. El model de Policia Comunitària es contraposa amb el model de policia tradicional en tot l'enfocament, en la perspectiva i en la finalitat que es persegueix. Així, el model de Policia Comunitària exigeix un tarannà als agents de proximitat al vilatà.

La Policia Local de Sant Pol de Mar, per tant, té per objectiu protegir persones i béns, vetllar pel compliment de les lleis i ordenances municipals i ajudar a mantenir una convivència harmoniosa per garantir que els vilatans puguin fer ús dels seus drets i llibertats. Això ho de fer donant servei les 24 hores del dia, tots els dies de l’any i actuant amb eficàcia, eficiència, rapidesa, proximitat i esperit de servei. L'aprovació d'aquest Pla Director és l'inici del desplegament del projecte de Policia de proximitat i comunitària que Sant Pol de Mar necessita.

Paral·lelament, com ja es va anunciar, s'ha començat l'elaboració del Pla de Seguretat Local, un instrument de diagnosi i planificació organitzativa i funcional per afrontar les polítiques de seguretat de manera més eficient des d'una perspectiva multifactorial (social, econòmica, demogràfica, territorial, polític, etc.).  L'elaboració del Pla de Seguretat Local de Sant Pol de Mar comportarà diferents fases, com ara l'anàlisi de les dades sobre riscos i estat de la seguretat a Sant Pol de Mar, l'elaboració d'entrevistes i sessions de treball amb un equip transerval per analitzar la diagnosi, així com sessions amb els Grups Municipals per validar el diagnòstic i el Pla. També es portaran a terme sessions de participació ciutadana, a través de les quals es debatran les necessitats, demandes, percepcions i expectatives dels vilatans. Mentre que la darrera fase serà la redacció final del Pla de Seguretat Local.

Comparteix aquesta pàgina: