El Ple aprova inicialment la nova normativa de tinença d'animals domèstics

dilluns, 13 Juliol, 2020

El Ple municipal, celebrat el passat 2 de juliol, va aprovar inicialment la nova Ordenança reguladora de tinença d'animals i es troba actualment en fase d'exposició pública per si hi ha persones interessades en presentar al·legacions.

L'Ordenança vol adaptar l'anterior normativa, que data de l'any 2009, als canvis socials que han tingut lloc en els darrers 10 anys. De fet, el govern municipal ha tingut en consideració l'opinió de la ciutadania a l'hora de redactar la nova regulació. Així, a principis de gener va tenir lloc una sessió de debat oberta amb la què el govern va recollir tot un seguit de propostes que han estat incloses en la nova ordenança.

Podeu consultar el text de l'Ordenança accedint al següent document adjunt.

Comparteix aquesta pàgina: