La Regidoria d’Igualtat edita una Guia de llenguatge inclusiu que millorarà les bones pràctiques no sexistes

divendres, 9 Març, 2018
Seguint amb la jornada reivindicativa del 8 de març, aquest document pretén demostrar que el llenguatge no és neutre i que cal ser conscients de l’ús sexista que fem de la llengua.

Des de l’Ajuntament de Sant Pol som conscients que no podem obviar una part de la nostra societat i, per aquest motiu, no és coherent utilitzar el masculí com a genèric en el nostre dia a dia. És necessari buscar noves fórmules perquè el llenguatge que utilitzem inclogui a les dones i fomenti el canvi social i la igualtat.

La guia que s’ha creat des de la Regidoria d’Igualtat inclou bones pràctiques amb exemples, donant eines per a la utilització de recursos com els genèrics reals, les  dobles formes, evitar paraules amb marques de gènere masculines, utilitzar genèrics en titulacions i càrrecs...

A més, com administració pública que som, hem de promoure un ús de la llengua adaptat a la transformació social que estem vivint i que visibilitzi a les dones com a agent clau de la nostra societat.  
Malgrat els progressos evidents en la participació de les dones en el mercat de treball formal, el món laboral continua tractant dones i homes de forma desigual. Persisteixen alts nivells de segmentació per gènere, dones sobre representades en feines mal remunerades, amb contractes temporals i jornades molt curtes. A la seva vegada, el treball remunerat de les dones es tendeix a veure com a subsidiari del de la seva parella

En aquest sentit i a nivell estadístic, els pares que més hores dediquen a la llar són els assalariats del sector públic, que acostumen a gaudir de millors condicions per conciliar la seva vida laboral i familiar. A tall d’exemple, aquests dediquen gairebé quatre hores més que els empresaris a les tasques domèstiques .

Per tot això, cal establir les bases per a una responsabilitat compartida de les tasques domèstiques. Aquest objectiu no s’aconsegueix si els problemes de conciliació es veuen com un “assumpte” que només afecta les dones, la responsabilitat és de tothom.
 
 

Comparteix aquesta pàgina: