L'Ajuntament presenta del seu pla intern d'igualtat

dijous, 8 Octubre, 2015

Ahir es va presentar als treballadors/es i regidors/es de l'Ajuntament de Sant Pol el pla intern d'igualtat de gènere, que s'ha elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona i a través de la consultora OPS NEO. El pla, impulsat per la regidoria d'Igualtat, té per objectiu establir un seguit de mesures per tal d'assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones dins del consistori, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere.
En la seva elaboració hi ha participat gairebé un 30% del personal de l'Ajuntament, a través de comissions de treball i entrevistes personalitzades, i també ha comptat amb la participació dels representants dels treballadors. El buidatge de la informació recollida en aquestes sessions, destacant els aspectes positius i els que s'han de millorar, ha permès dur a terme la diagnosi de la situació actual, i amb això s'ha establert un pla de treball pels propers anys per tal de seguir avançant en la igualtat entre homes i dones.

Comparteix aquesta pàgina: