Nous informadors cívics als nostres carrers

dimecres, 8 Abril, 2015

El passat mes de març van començar a passejar pels nostres carrers dues persones realitzant les funcions d’informador cívic amb l’objectiu de vetllar pel compliment de l’ordenança de civisme que l’Ajuntament va aprovar ja fa tres anys i que fins a data d’avui no s’acaba de complir.
Aquests informadors tenen la funció d’informar i recordar les obligacions que tenim com a ciutadans i ciutadanes de Sant Pol de Mar en quant a la recollida dels excrements al carrer que facin els nostres gossos quan els traiem a passejar, on es poden deixar deslligats, documentació que cal tenir, entre d’altres. També els podrem trobar als parcs infantils per recordar a joves i grans que cal tractar amb cura les zones d’esbarjo; gronxadors, tobogans i mobiliari urbà en general per tal de mantenir-ho en bones condicions.
Per altra banda també vigilaran la col·locació de cartells, fulletons, rètols, adhesius de propaganda, papers enganxats o qualsevol tipus de publicitat o anunci que s’hagi col·locat en espais públics no autoritzats per l’Ajuntament.
Cal tenir en compte que la missió dels informadors cívics no és sancionar sinó promoure una major consciència cívica i de respecte vers els drets dels altres, proposant el recurs a la sanció administrativa com alternativa al fracàs o rebuig de les mesures reeducadores proposades

Comparteix aquesta pàgina: