Ajuntament de Sant Pol de Mar
Agenda

Durada:
100 hores presencials + 25 hores online + 160 hores pràctiques + 25 hores memòria de pràctiques

Dates i horaris (semi-intensiu de Nadal):

- Del 26 de novembre al 18 de desembre:
Dissabtes de 9 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h
Diumenges de 9 a 14 h.

- Del 27 al 30 de desembre:
Cada dia de 9 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h


Per a persones majors de 18 anys.

Inscripcions del 14 al 23 de novembre a través del correu cultura@santpol.cat

Més informació:
toni.cardo@creuroja.org / 678.404.312

curs monitors