Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana
Documents
L'Ajuntament de Sant Pol opta d'una manera decidida per la democrŕcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democrŕcia representativa
La transparčncia, informar, debatre, decidir, gestionar… són accions presents a l'hora de dur a terme la nostra política i gestió pública.