Ajuntament de Sant Pol de Mar
Agenda

dea

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza un taller per aprendre els primers auxilis bàsics en una situació d'emergència.


Contingut del taller:
- Introducció i cultura de l´Autoprotecció
- Situacions d´emergència més freqüents
- PAS (Protegir, Avisar i Socórrer)
- Posició Lateral de Seguretat
- Suport Vital Bàsic
- RCP
- Obstrucció Via Aèria per Cos Estrany
- Demostració de Desfibril·lació Externa Automatitzada (DEA)

El taller anirà a càrrec de Creu Roja

Inscripció gratuïta amb aquest formulari.