Ajuntament de Sant Pol de Mar
Agenda

LLOC: Parc del Litoral

Primera cantada a les 11.30 h
Segona cantada a les 12.30 h

Reserva de localitats: 15 minuts abans de la cantada