Ajuntament de Sant Pol de Mar
NotÝcies

beques menjadorL'Ajuntament de Sant Pol de Mar informa que aquest mes de maig s'obre el termini per a les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador escolar pel curs 2024/2025.

Les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud al Registre General d’Entrades de l’Ajuntament, en el model normalitzat, d’acord amb les bases reguladores aprovades i en el termini comprès entre el 6 i el 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Documentació obligatòria:

- Imprès de sol·licitud degudament complimentat (amb número d’idalu) i signat.

- DNI, NIE i/o passaport de tota la unitat de convivència.

Documentació complementària (obligatòria si es té la condició):
- Document d’acollida de la DGAIA.
- Document acreditatiu d’haver rebut ajudes econòmiques d’urgència social.
- Conveni, sentència de separació o divorci.

Publicaciˇ 07.05.2024