Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana
Notícies

Mentre roman obert el període per presentar propostes per al Pressupost Participatiu d'enguany, des de l'Ajuntament ja s'estan executant les propostes guanyadores de l'any passat. Així, de les vuit propostes guanyadores (set corresponents a inversió municipal i una a despesa corrent), dues d'elles ja s'ha completat i la resta estan en marxa. Les repassem tot seguit.

Senyalització de rutes i senders del municipi
Aquesta actuació s'està portant a terme de manera coordinada entre les Regidories de Turisme i d'Esports. El consistori ja ha contactat amb senderistes de la vila per confeccionar les rutes principals de Sant Pol, tant per fer a peu com amb bicicleta, i s'està estudiant els punts on col·locar la senyalització.

Punts de recollida d'oli usat
S'han instal·lat dos contenidors per la recollida d'oli usat: un al parc de Can Villar, al final al costat de l'estació de bombament on hi ha l'àrea de recollida de residus, i l'altre al pàrquing de sorra dels Garrofers.

Instal·lar pedals d'obertura als contenidors de la brossa
Ja s'han posat pedals en 17 zones de contenidors de la vila i faciliten la tasca d'obertura sense haver de manipular la tapa amb les mans. Concretament s'han isntal·lat a les fraccions de rebuig i de paper/cartró, ja que els contenidors d'envasos i vidre disposen d'unes obertures específiques que impossibiliten la instal·lació dels pedals. 

Creació de circuit per a bicicletes
Des de la Regidoria d'Esports s'està estudiant quina seria la millor ubicació per aquesta instal·lació, atenent als espais municipals disponibles, així com l'ús que se li ha de donar diferenciant-lo segons si ha de ser una instal·lació destinada a públic infantil, o bé per a públic adult amb un nivell de tècnica més avançat.

Construcció de rocòdrom
S'instal·laran diferents punts d'ancoratge per practicar escalada en una de les parets del poliesportiu municipal amb la previsió de que es tracti d'una instal·lació per iniciar-se en aquest esport. Paral·lelament a la seva col·locació, es confeccionarà una normativa per garantir el seu ús amb seguretat.

Nou mobiliari calistènic al Parc del Litoral
Ja fa alguns dies que s'ha instal·lat i obert al públic el nou mobiliari per exercitar el cos al Parc de Can Villar.

Ampliació de l'skate park amb nous elements
En les pròximes setmanes s'afegirà un nou mòdul per practicar skate al costat de l'actual mòdul de half-pipe de l'exterior del poliesportiu municipal.

Creació d'una escola de música, dansa i arts plàstiques municipal
L'Ajuntament ha valorat que el primer pas per desenvolupar aquest projecte és la contractació d'un estudi que ens permeti tenir el màxim d'informació per escollir quin és el model de prestació del servei més adequat al municipi. Està previst poder tenir els resultats d'aquest estudi de viabilitat de cara al setembre d'enguany.
 

Publicació 14.05.2021