Ajuntament de Sant Pol de Mar - Participació ciutadana
Notícies

L'Ajuntament de Sant Pol de Mar es troba en ple procés d'elaboració del Pla de Seguretat Local, un instrument de diagnosi i planificació organitzativa i funcional per afrontar les polítiques de seguretat de la vila de manera més eficient, ja sigui des d'una perspectiva social, econòmica, demogràfica o territorial, entre d'altres.  

L'elaboració del Pla de Seguretat Local de Sant Pol de Mar comporta diferents fases, com ara l'anàlisi de les dades sobre riscos i estat de la seguretat a Sant Pol de Mar, l'elaboració d'entrevistes i sessions de treball amb un equip transerval per analitzar la diagnosi, així com sessions amb els Grups Municipals per validar el diagnòstic i el Pla. 

Una part important en el procés d'elaboració del document, són les aportacions que pugui realitzar la pròpia ciutadania. És per això que s'ha preparat aquest breu formulari per conèixer les necessitats, demandes, percepcions i expectatives dels vilatans. Totes les vostres aportacions seran analitzades i tingudes en consideració en l'elaboració del Pla de Seguretat Local.

Publicació 16.02.2021