Sol·licitud de llicència de gual

Sol·licitar un permís d'accés de vehicles a una finca travessant una vorera o una via urbana exclosa de trànsit rodat.
Si la vorera no està degradada per a facilitar l'accés de vehicles, ha de sol·licitar la llicència d'obres corresponent.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Guals
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Propietari/a de la finca interessada en l'obtenció de la llicència de gual. En el cas que la persona sol•licitant no coincideixi amb la persona propietària de la finca, haurà d'aportar autorització de la mateixa.
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

- Sol·licitud expressa - DNI sol·licitant Facilitar les les característiques del local, de la vorera i del gual: - Superfície destinada a aparcament - Longitud que li interessa que tingui el gual Pel cas que el sol·licitant no en sigui el propietari de la finca a que dóna accés el gual, s’haurà d'adjuntar l’autorització del mateix.

Quan es dóna resposta: 
El temps màxim de tramitació és de 2 mesos , encara que resta condicionada a la correcta adaptació de la vorera. En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada
Cost de tramitació: 
Un cop aprovada la llicència: En concepte de placa de gual: 8 euros En concepte de taxa de gual, anualment, import que va en funció del tipus de gual i de la capacitat, segons les vigents Ordenances Fiscals
AdjuntMida
PDF icon Sol·licitud genèrica113.65 KB
Comparteix aquesta pàgina: