Sol·licitud de llicència de contra gual

Sol·licitar un permís de prohibició aparcament davant d’un gual autoritzat, per dificultat d’accés.

Persona de contacte: 
M.Teresa Xumetra
Correu electrònic: 
Tipus / Àrea: 
Guals
Com es pot fer: 
Presencialment
Qui el pot demanar: 
Propietari/a de la finca interessada en l'obtenció de la llicència de contra gual, i que disposi de la corresponent llicència de gual. En el cas que la persona sol•licitant no coincideixi amb la persona propietària de la finca, haurà d'aportar autoritzaci
Quan es pot sol·licitar: 
En qualsevol moment de l'any.
Documentació a aportar: 

- Sol.licitud expressa - DNI sol·licitant - Últim rebut taxa de gual

Quan es dóna resposta: 
El temps màxim de tramitació és de 2 mesos , encara que resta condicionada a la correcta adaptació de la vorera. En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà: desestimada
Cost de tramitació: 
Un cop aprovada la llicència: En concepte de taxa de contra gual, anualment, import segons les vigents Ordenances Fiscals
AdjuntMida
PDF icon Sol·licitud genèrica113.65 KB
Comparteix aquesta pàgina: